Geluidsterminologie

Geluidsterminologie

Hoe zat het ook al weer?

Frequentie
1 Hz (Hertz) is één trilling per seconde. Mensen kunnen trillingen waarnemen van 20 Hz tot 20 Khz (20.000 Hz). Lage frequenties geven lage tonen weer, hoge frequentie hoge tonen.

Intensiteit (amplitude)
De intensiteit van geluid wordt aangeven met de eenheid decibel (dB). De intensiteit bepaalt het volume. De ondergrens van mensen ligt bij 0 dB, terwijl de bovengrens rond de 120 dB ligt. Het geluidsniveau van een stofzuiger ligt rond de 80 decibel, dat van een opstijgend vliegtuig rond de 130 decibel.

Sample rate
Als analoog geluid digitaal wordt opgeslagen gebeurt dat in stappen. Ieder stap noemen we een sample. De hoeveelheid stappen per seconde noemen we samplerate. Hoe hoger de samplerate, des te beter het geluid. Met andere woorden: het geluid wordt nauwkeuriger geregistreerd en er treedt minder vervorming op. De samplerate wordt uitgedrukt in Hertz, net zoals de frequentie van het geluid. Bij 8 kHz wordt geluid redelijk verstaanbaar. Bij 44.1 Khz (44.100 Hz) praten we over cd-kwaliteit. De meeste dvd's hebben een samplerate van 48 kHz.

Bitdiepte
Het registreren en opslaan van de amplitude van een sample noemen we bitdiepte. Hoe hoger de bitdiepte, des te beter het geluid, omdat de registratie nauwkeuriger plaatsvindt.

Bitdiepte Aantal stappen voor registratie
4 bits 16
8 bits 256
12 bits 4.096
16 bits 65.536
24 bits 16.777.216
32 bits 4.294.967.296

Dynamisch bereik
Het verschil tussen het laagste en hoogste aantal decibels wordt dynamisch bereik genoemd. Het berekenen van het dynamisch bereik van uw opname is zeer eenvoudig. U vermenigvuldigd de bitdiepte met 6 (dB). Het dynamisch bereik van de audio op een dvd met een bitdiepte van 24 komt dan uit op 24 x 6 dB = 144 dB.