Volume keyframing in Pinnacle Studio 16

Volume keyframing in Pinnacle Studio 16

Het clipvolume is over tijd te veranderen door gebruik te maken van keyframes. Dit is handig om een fade-in of fade-out te maken. Om keyframes te kunnen plaatsen op de groene clipvolumelijn op de audioclip, schakel je eerst de ‘Volume keyframing’ in door op de gelijknamige pictogram recht boven de tijdlijn te klikken.

Je plaats een keyframe door met de muis op de groene lijn te klikken. Na het plaatsten van twee keyframes, kun je één van beiden vastpakken en het volume aanpassen door de groene lijn naar boven of beneden te bewegen.