Batchconversie in Magix Video delxue

10-tips-magix-video-deluxe-tip10-batchconversie

Batchconversie in Magix Video delxue

Als u meerdere video’s wilt omzetten naar een ander bestandsformaat, dan is dit snel te realiseren met de Batch-conversie. U start deze optie door in het menu te klikken op Bestand/Batch-conversie. Met de knop Bestanden toevoegen geeft u aan welke bestanden er moeten worden omgezet. U kiest het bestandsformaat in het onderste deel van het venster en klikt daarna op Verwerking starten om alle bestanden in één keer te converteren.

 

10-tips-magix-video-deluxe-tip10-batchconversie

Audio fades in Magix Video deluxe